RT-RW

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

NO NAMA JABATAN ALAMAT
1 SARTO KETUA RT. 01 BONGOS
2 WALUYO KETUA RT. 02
3 TUGIMIN KETUA RT. 01 TUKUL
4 RADI KETUA RT. 02
5 RATO KETUA RT. 01 DUNGGUDEL
6 SUBALI KETUA RT. 02
7 SUTADI KETUA RT. 01 PUCUNG KIDUL
8 NGATIMIN KETUA RT. 02
9 SUKATNO KETUA RT. 01 PUCUNGLOR
10 LARDI KETUA RT. 02 TETES
11 SUYANTO KETUA RT. 01 SOKO
12 KIRNO KETUA RT. 02
13 SUYANTO KETUA RT. 01 TEJOSARI
14 YADI KETUA RT. 02
15 SUGIYANTO KETUA RT. 01 MIJIL
16 WAKINO KETUA RT. 01 TURI
17 NGAPINO KETUA RT. 02
18 MISDI KETUA RT. 03
19 IMAM SUSANTO HANDI KETUA RT. 01 JALAKAN
20 KATIMIN KETUA RT. 02
21 MISNO KETUA RT. 01 KANGKUNG
22 NARTI KETUA RT. 02
23 TARDI KETUA RT. 01 BRENGKUT
24 SUTRISNO KETUA RT. 02
25 DARNO SUWITO KETUA RT. 01 PULE
26 SUYONO KETUA RT. 02
27 PRIYONO KETUA RT. 01 GUNDI

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

NO NAMA JABATAN ALAMAT
1 GIMIN KETUA RW. 01 BONGOS
2 YOKO KETUA RW. 02 TUKUL
3 GIYONO KETUA RW. 03 DUNGGUDEL
4 PURWANTO KETUA RW. 04 PUCUNGKIDUL
5 YOTO KETUA RW. 05 PUCUNGLOR
6 RUDHI KETUA RW. 06 SOKO
7 SLAMET KETUA RW. 07 TEJOSARI
8 NGAJO KETUA RW. 08 TURI
9 SUTRISNO KETUA RW. 09 JALAKAN
10 YATA KETUA RW. 10 KANGKUNG
11 RATNO KETUA RW. 11 BRENGKUT
12 RAKIMAN KETUA RW. 12 PULE
13 SUMAR KETUA RW. 13 GUNDI